בואי והצטרפי אל צעדת הנשים הגדולה של ישראל, 5 ק"מ בטבעו הירוק של פארק הירקון.
09:15-09:30 – חימום בבימה המרכזית לקראת הצעדה
09:30 – הזנקת צעדת אתנה 5 ק"מ

* הלו"ז נתון לשינויים

*יתכנו שינויים במסלול בהתאם להנחיות המשטרה.
חסויותנביעותlenovo
כפיים
שותפים לדרךהפועלnature valleyהתאחדות הספורט לבתי הספרגני יהושעברמןיוטבתה פרודנונה פרוenergy